تاريخ : ۱۳٩٤/٧/۱۸ | ٧:٢٦ ‎ب.ظ | نویسنده : M / CH | نظرات ()تاريخ : ۱۳٩٤/٧/۱۸ | ٧:٢۱ ‎ب.ظ | نویسنده : M / CH | نظرات ()


 

ﺗﻮُ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ،ﺁﺩﻡ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯﯼ ﻣﻬﻤﻮﻧﻪ ﺍَﮔﻪ

 

ﻣﺜﻞ ﯾﻪ ﺯﻧﺪﻭﻧﻪ ،ﻭﺍﺳﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯿﻤﻮﻧﻪ ﻧـَﻤﻮُﻧﻪ ﺁﯼ

 

ﻧـَﻤﻮُﻧﻪ ،ﻧـَﻤﻮُﻧﻪ ﺗﻮ ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﻣﻦ ﺩﯾﻮﻭﻧﻪﺀ ﻋﺎﺷﻖ ،ﺗﻮﺭﻭ...

 

ﺩﺍﺭﻡ ﺗﻮﺭﻭ ﺩﺍﺭﻡ

 

ﻣﺎﻩ ﭘﺸﻮﻧﯽ ﻣﺎﻩ ﭘﯿﺸﻮﻧﯽ ﺗﻮ ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﺗﻮ ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ

 

ﺗـَﻤﻮُﻡ ﻋﺎﻟَﻢ ﻣﯿﺪﻭﻧـَﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺗﻮ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ ﻣﺎﻩ

 

ﭘﯿﺸﻮﻧﯽ ﻣﺎﻩ ﭘﯿﺸﻮﻧﯽ

 

ﭼﻄﻮﺭ ﻣﯿﺸﻪ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﻦ ،ﺗﻮُﯼ ﺳﯿﻨﻪ ﭘـِﻨﻬﻮﻧِﺖ ﮐﻨﻢ ﺑﺪﻭﻥ

 

ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﺭﻗﯿﺐ ،ﺗﻮﯼ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﻬﻤﻮﻧﺖ ﮐﻨﻢ ، ﺗﻮﯼ ﺧﻮﻧﻪ

 

ﻣﻬﻤﻮﻧﺖ ﮐﻨﻢ

 

ﻣﺎﻩ ﭘﺸﻮﻧﯽ ﻣﺎﻩ ﭘﯿﺸﻮﻧﯽ ﺗﻮ ﭘـُﺸﺖ ﺍَﺑﺮ ﻧﻤﯿﻤﻮﻧﯽ

 

ﺗـَﻤﻮُﻡ ﻋﺎﻟَﻢ ﻣﯿﺪﻭﻧـَﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺗﻮ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ ﻣﺎﻩ

 

ﭘﯿﺸﻮﻧﯽ ﻣﺎﻩ ﭘﯿﺸﻮﻧﯽ

 

ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺪﻭﻧـَﻦ ﻣﺎﻩ ﭘﯿﺸﻮﻧﯽ ﺩﻝ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮﺵ ﻣﺎﻝِ ﻣَﻨﻪ

 

ﺩﻝ ﺩﯾﻮﻭﻧﻪﺀ ﻋﺎﺷﻖ ﺍُﻭﻥ ﺩﺍﺭﻩ ﻣَﻨﻮ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﭼﺸﻤﺎﯼ

 

ﻣﻦ ﺩﺍﺩ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﻣﺎﻩ ﭘﯿﺸﻮﻧﯽ ﻣﺎﻝ ﻣﻨﻪ ﺍُﻭﻥ ﺩﻝ ﮔﺮﻡ

 

ﻋﺎﺷﻘﺶ ،ﮐﻌﺒﻪﺀ ﺁﻣﺎﻝ ﻣﻨﻪ ﻣﺎﻩ ﭘﺸﻮﻧﯽ ﻣﺎﻩ ﭘﯿﺸﻮﻧﯽ

 

ﺗﻮ ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﺗﻮ ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﺗـَﻤﻮُﻡ ﻋﺎﻟَﻢ ﻣﯿﺪﻭﻧـَﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ

 

ﻣﻦ ﺗﻮ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ ﻣﺎﻩ ﭘﯿﺸﻮﻧﯽ ﻣﺎﻩ ﭘﯿﺸﻮﻧﯽ

 

ﺭﻗﯿﺐ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﯼ ﺍﮔﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺵ ﺑﻤﻮﻧﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ

 

ﺗﻮُ ﺁﺳﻤﻮﻥ ،

 

ﻋﻘﺪ ﻣﻨﻮ ﻣﺎﻩ ﭘﯿﺸﻮﻧﯽ ﻋﻘﺪ ﻣﻨﻮ ﻣﺎﻩ ﭘﯿﺸﻮﻧﯽ ﻣﺎﻩ

 

ﭘﺸﻮﻧﯽ ﻣﺎﻩ ﭘﯿﺸﻮﻧﯽ ﺗﻮ ﭘـُﺸﺖ ﺍَﺑﺮ ﻧﻤﯿﻤﻮﻧﯽ ﺗـَﻤﻮُﻡ

 

ﻋﺎﻟَﻢ ﻣﯿﺪﻭﻧـَﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺗﻮ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ ﻣﺎﻩ ﭘﯿﺸﻮﻧﯽ

 

ﻣﺎﻩ ﭘﯿﺸﻮﻧﯽ ،

 

ﺗﻮ ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﺗﻮ ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ،ﮐﻪ ﭘـُﺸﺖ ﺍَﺑﺮ ﻧﻤﯿﻤﻮﻧﯽ

 

ﺗـَﻤﻮُﻡ ﻋﺎﻟَﻢ ﻣﯿﺪﻭﻧـَﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺗﻮ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ ﻣﺎﻩ

 

ﭘﯿﺸﻮﻧﯽ ﻣﺎﻩ ﭘﯿﺸﻮﻧﯽ

 

ﻣﺎﻩ ﭘﯿﺸﻮﻧﯽ ﻣﺎﻩ ﭘﯿﺸﻮﻧﯽ

 

 تاريخ : ۱۳٩٤/٧/۸ | ٦:٢۱ ‎ب.ظ | نویسنده : M / CH | نظرات ()

 

 

دوســـــــــت داشـتـنــت ...

 

بوی باران می دهد

 

همان قدر بی مقدمه

 

همان قدر بی دغدغه

 


مـــحــــــــبــت کـردنــت ...

گرمای خورشید می ماند

همان قدر خالصانه

همان قدر عاشقانه

 

 

نـــــگـــــــاه کـردنـــــــت ...

زلالی دریا می نگارد

همان قدر نافذانه

همان قدر سِحْرانه

 

بـــــودنــــــــت ...

حیاتی بودن نبض را برایم می شمارد

همان قدر محتاجانه

همان قدر جاودانه

 
تاريخ : ۱۳٩٤/٧/۸ | ٦:۱٩ ‎ب.ظ | نویسنده : M / CH | نظرات ()

 

آغوشِ تــــــــــو که باشد ....

 

خواب دیگر بهانه ای برایِ خستـــگی نـیست ...

 

و تــپشِ هایِ قــــــــــلبت میشود لالاییِ کـودکانه ام ...

                               کـنارم بــمان ...

مــیخواهم،

صـــــــبح،

چشمانم،

در نگاهِ تــــــــو

بیدار شود ...

 

 تاريخ : ۱۳٩٤/٧/۸ | ٦:۱۸ ‎ب.ظ | نویسنده : M / CH | نظرات ()

 

این پیام زرتشت رو خیلی دوست دارم 

 

ﺍﮔﺮ ﮐﻠﯿﺪ ﻗﻠﺒﯽ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﯼ ، ﻗﻔﻠﺶ ﻧﮑﻦ

 

ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ ، ﺧﺮﺩﺵ ﻧﮑﻦ

ﺍﮔﺮ ﺩﺳﺘﯽ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﯽ ، ﺭﻫﺎﯾﺶ ﻧﮑﻦ...

 

ﻋﺎﺷﻖ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺑﺎﺵ

 

ﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺪﺍﺭ

 

ﺍﺯ ﺗﻨﻔﺮ ، ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﺎﺵ

 

ﺑﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ، ﻣﻬﺮ ﺑﻮﺭﺯ

 

ﺑﺎ ﺁﺷﺘﯽ ، ﺁﺷﺘﯽ ﮐﻦ

 

ﺍﺯ ﺟﺪﺍﯾﯽ ، ﺟﺪﺍ ﺑﺎﺵ

ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﮔﺮﻣﺎﯼ دﻟﺖ ﺑﺎﺵ ﺗﺎ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﺯﻣﯿﻦ

ﮐﺮﺩ،ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺩﻟﺖ ﻧﮑﻨﺪ

 
تاريخ : ۱۳٩٤/٧/۸ | ٦:۱٦ ‎ب.ظ | نویسنده : M / CH | نظرات ()

 

از شیخ بهایی پرسیدند

سخت میگذرد،چه باید کرد؟

گفت:خودت که میگویی سخت_میگذرد،

سخت_که_نمیماند!

پس خداروشکر که می گذردونمی ماند!...

دیروزت خوب یا بدگذشت

امروز روز دیگری است!

قدری شادی با خود به خانه ببر!

خانه ات راکه یاد گرفت

فردا با پای خودش میاد!

خندیدن یک نیایش است ؛

اگر بتوانی بخندی و بخندانی ،

آموخته ای که چگونه نیایش کنی ...

هنگامی که هر سلول بدن تو بخندد ،

هر بافت وجودت از شادی بلرزد ،

به آرامشی عظیم دست می یابی .

کسی میتواند بخندد ،

که طنز آمیزی و بازیهای روزگار را میشناسد .

کوتاه ترین راه

برای گفتن دوستت دارم ، لبخند است!

شادی اگر تقسیم شود ،

دو برابر می شود ....

غم اگر تقسیم شود ، نصف می شود !

همیشه با دیگران بخندیم

و هرگز به دیگران نخندیم!

یادتون باشه!

آدمهای خندان و شاد به خداوند شبیه ترند ...

 

 
تاريخ : ۱۳٩٤/٧/۸ | ٦:۱٢ ‎ب.ظ | نویسنده : M / CH | نظرات ()

 

 

چقدراین متن احمدشاملوبه دلم نشست:

 

مادرم همیشه می گوید:ازهرکسی،به اندازه خودش توقع داشته

 

باش...!ازعقرب توقع ماچ وبوسه  وبغل نداشته باش...

 

الاغ کارش درجفتک انداختن است...

 

سگ هم گاهی گازمی گیرد،گاهی دمی تکان می دهد....

 

گربه هم تکلیفش مشخصص است....!حالا توهی بیادستت

راتامچ بکن توی کوزه عسل،بگذار دهن آدم نانجیب....!!

راست می گوید!!!

 

توقعات راازآدم ها کم کنی،غصه هایت هم کم می شوندوراحت

ترهم زندگی می کنی.....!!!

 

من زندگی خودم رامی کنم وبرایم مهم نیست چگونه قضاوت

می شوم چاقم،لاغرم،قدبلندم،کوتاه قدم،سفیدم،سبزه ام همه

وهمه به خودم مربوط است مهم بودن یانبودن روفراموش کن

 

روزنامه روزشنبه زباله ی روزیکشنبه است زندگی کن به شیوه

خودت باقوانین خودت باباورهاوایمان قلبی خودت مردم دلشان

می خواهد موضوعی برای گفتن داشته باشند برایشان فرقی

نمی کند چگونه هستی هرجورکه باشی حرفی برای گفتن

دارند

شادباش واززندگی لذت ببر،توچه انتظاری ازمردم داری؟؟

 

"آنهاپشت سرخداهم حرف میزنند!!"

 

 
تاريخ : ۱۳٩٤/٧/۸ | ٥:۱٥ ‎ب.ظ | نویسنده : M / CH | نظرات ()
  • پارس خودرو | مای بی اف